اولویت معافیت مالیاتی برای کتاب فروشان

  0
  73
  معافیت مالیاتی

  به گفته مدیر انتشارات مجد باید کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات معاف شوند، زیرا وضعیت مالی کتاب‌فروشان به صورتی است که نیاز به معافیت مالیاتی دارند؛ در نتیجه کتاب‌فروشان برای معافیت مالیاتی به ناشران اولویت دارند.

  به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از  ایرنا- سیدعباس حسینی‌نیک درباره معافیت فعالیت‌های فرهنگی از پرداخت مالیات به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت‌های فرهنگی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت مربوط به بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم است. چند مساله در این ماده وجود دارد. مساله اول این است که فعالیت‌های فرهنگی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، از پرداخت مالیات معاف‌اند.

  مدیر انتشارات مجد با اشاره به اینکه کتاب‌فروشی‌ها مشمول بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند، ادامه داد: برخی از فعالیت‌ها در این روزها دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستند، مانند کتاب‌فروشی‌ها، پس مشمول قانون فعلی نمی‌شوند. برای این موضوع در دولت قبلی و در دوره وزارت عباس صالحی بحث‌های مختلفی انجام شد، در نتیجه آن‌ها آیین‌نامه‌ای نوشته‌شد تا فعالیت کتاب‌فروشی‌ها هم دارای مجوز فرهنگی باشد و مشمول قانون معافیت مالیات‌های مستقیم شود.

  معافیت مالیاتیحسینی‌نیک با بیان اینکه فعالیت‌های کتاب‌فروشی‌ها باید دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، گفت: در این شرایط کتاب‌فروشی‌ها می‌توانند از پرداخت مالیات معاف شوند. در زمان فعالیت در شورای راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  آیین‌نامه‌ای با این موضوع تنظیم کردیم؛ اما متاسفانه در آن زمان عده‌ای نامه‌ای را تنظیم کردند تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پروانه‌هایِ کسب مجوز بدهد، تا از این راه نامه‌ای به سازمان مالیاتی بدهند و معافیت مالیاتی کسب کنند.

  عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی افزود: موافق این مساله نبودم زیرا قانون می‌گوید فعالیت‌هایی که مجوز آن‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت شده‌است، از پرداخت مالیات معاف هستند. این درخواست انجام شد و کتاب‌فروشی‌ها توانستند یک سال معافیت بگیرند؛ اما این روند به این دلیل که خلاف مفاد قانون بود، ادامه پیدا نکرد.

  بیشتر بخوانید: توزیع کاغذهای احتکاری در حوزه نشر، کتاب و مطبوعات

  باید معافیت مالیاتی کتاب‌فروشان پیگیری شود

  حسینی‌نیک با تاکید بر اینکه کتاب‌فروشان نسبت به ناشران برای دریافت معافیت مالیاتی در اولویت هستند، توضیح داد: در حوزه کتاب، کتاب‌فروشان برای معافیت مالیاتی به ناشران اولویت دارند. باید ابتدا کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات معاف شوند. زیرا وضعیت مالی کتاب‌فروشان به صورتی است که نیاز به معافیت مالیاتی دارند؛ در نتیجه باید معافیت مالیاتی کتاب‌فروشان پیگیری شود.

  معافیت مالیاتیبه گفته مدیر انتشارات مجد، کتاب‌فروشان فعلا پروانه کسب دریافت می‌کنند. این پروانه در تهران و قم از جانب اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان آن شهر اعطا می‌شود. اما در شهرهایی که دارای جمعیت کوچک است، چند صنف باید به صورت مشترک اتحادیه تاسیس کنند. برای مثال در برخی از شهرها اتحادیه کتاب‌فروشان و لوازم‌التحریر در یک مجموعه است.

  تاسیس اتحادیه سراسری برای کتاب‌فروشان خیلی خوب است، این اقدام از زاویه صدور پروانه کسب خیلی مفید است، اما به هر حال در دوره‌ای که آیین‌نامه را نوشتیم پیش‌بینی کردیم که پروانه‌های کسب کتاب‌فروشان در حکم مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. البته دریافت پروانه کسب لازم است، اما یک مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند.

  او درباره تاسیس اتحادیه کتاب‌فروشان سراسری برای رفع برخی مشکلات کتاب‌فروشان، توضیح داد: تاسیس اتحادیه سراسری برای کتاب‌فروشان خیلی خوب است، این اقدام از زاویه صدور پروانه کسب خیلی مفید است، اما به هر حال در دوره‌ای که آیین‌نامه را نوشتیم پیش‌بینی کردیم که پروانه‌های کسب کتاب‌فروشان در حکم مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. البته دریافت پروانه کسب لازم است، اما یک مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند.

  ناشران آموزشی بزرگ از پرداخت مالیات معاف نیستند

  حسینی‌نیک با اشاره به اینکه ناشران طبق بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: درباره معافیت مالیاتی ناشران چند ملاحظه وجود دارد. یکی اینکه ناشران آموزشی براساس قانون بودجه کشور که قانون خاص است دارای شرایط ویژه‌ای هستند. بخشی از ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند و باقی معاف نیستند. برای مثال ناشران آموزشی بزرگ از پرداخت مالیات معاف نیستند.

  به گفته مدیر انتشارات مجد در بیان معافیت مالیاتی فعالیت ناشران و باقی فعالیت‌های فرهنگی و هنری که مجوز فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، مفهوم معافیت این است که ضریب مالیاتی آن‌ها صفر محاسبه می‌شود. یعنی لازم است تکالیف قانونی خود را انجام دهند. برای مثال درگاه‌های مالیاتی برای برخی از شغل‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد درنظر گرفته شده‌است، از طرفی ضریب مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری که دارای مجوز هستند، صفر است. بنابراین آن‌ها هم باید همه تکالیف قانونی مانند ارائه اظهارنامه مالیاتی را انجام بدهند و همچنین باید اظهار فعالیت‌ها واقعی داشته‌باشد و فعالیت آن‌ها صوری نباشد. در این صورت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

  ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند

  حسینی‌نیک درباره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم و نحوه استفاده از آن توضیح داد: ماده ۱۰۰ مالیات‌ها مستقیم مربوط به کسانی است که مشمول قانون مالیات می‌شوند و باید مالیات بدهند مانند کتاب‌فروشان که در شرایط امروز مشمول ماده ۱۰۰ می‌شوند و اگر درآمد ناخالص آن‌ها بیشتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نباشد، لازم است اظهارنامه ماده ۱۰۰ داده و در این صورت ممیز به جزئیات اظهارنامه ورود پیدا نمی‌کند بلکه به مالیات سال گذشته مبلغی اضافه خواهد شد.

  او ادامه داد: در نتیجه ناشرانی که در سال‌های گذشته به هر دلیل مشمول مالیات شده‌اند نباید به سمت ماده ۱۰۰ بروند، زیرا به مبلغ مالیات گذشته، عددی اضافه می‌گردد و همچنان باید مالیات پرداخت کنند در حالی که اصل بر این است که ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند. اما ناشرانی که عدد مالیات گذشته آنها صفر بوده و کتاب‌فروشان می‌توانند به ماده ۱۰۰ استناد کنند. موضوع معافیت مالیاتی کتاب‌فروشان باید توسط صنف کتاب‌فروشان از دولت درخواست شود تا از پرداخت مالیات معاف شوند، همانطور که ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند.

  مطلب قبلینمایشگاه کارتن سازی ویتنام در مردادماه برگزار می شود
  مطلب بعدیروز ملی اصناف و پیام تبریک رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

  هفت + 1 =