چالش های تعامل با همکار

  0
  63
  همکار

  فعالیت در یک سازمان به معنای همکاری با دامنه مختلفی از افراد است. شاید در نگاه نخست حضور در یک شرکت تازه برای فعالیت کاری تجربه بسیار جذابی باشد، اما این امر به معنای فقدان دشواری در مسیر شروع دوره ای تازه از زندگی حرفه ای نیست. بسیاری از کارمندان در محیط کار با همکارانی که مورد علاقه شان نیستند، همکاری می کنند.

  این مسئله همیشه نوعی چالش برای کارآفرینان و کارمندان ایجاد می کند. فعالیت مناسب در شرکت ها بستگی به توانایی کارمندان برای تعامل مناسب با هم دارد، حال اگر این امر به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر شود، سرنوشت تمام کسب و کارهای نامساعد خواهد بود. هدف اصلی در انجمن کارآفرینان جوان کمک به کسب و کارها و کارآفرینان برای فعالیت کاری بهتر است. در همین راستا با همکاری برخی از برجسته ترین کارآفرینان جوان اقدام به یافتن راهکاری مناسب برای چالش همکاری با افرادی که دوست شان نداریم، پرداخته ایم.

  چالش تعامل با همکارانی که مورد علاقه مان نیستند

  وقتی همکاری با دیگران در یک سازمان سخت می شود، باید در مورد دلیل این امر پرس و جو کنیم. گاهی اوقات کارمندان نسبت به عدم علاقه و ناتوانی برای تحمل همکاران شان مطالبی را مطرح می کنند. اغلب اوقات این مطالب بسیار سطحی و ساده عنوان می شود بنابراین امکان رسیدگی مناسب به مسئله از افراد سلب می شود.

  نخستین گام در مواجهه با نارضایتی از کارمندان شرکت باید مواجهه منطقی با این موضوع باشد. دلیل اصلی ناتوانی شما برای همکاری با این افراد چیست؟ اگر از آنها خوش تان نمی آید، باید دلیل این امر را جست وجو کنید. گاهی اوقات دلیل ناتوانی برای همکاری با کارمندان یک شرکت بسیار ساده است بنابراین نباید به دلیل مشکلات ساده و سطحی امکان همکاری بلندمدت با یک شرکت را از دست بدهیم. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است.

  امروزه شرکت های بزرگ دارای بخش ویژه ای برای حل مشکلات کارمندان هستند. این امر به معنای امکان مراجعه به بخش موردنظر و گفت وگو در مورد مشکلات کارآفرینان است. اگر تیم های کاری دارای مشکلاتی با هم باشند، وظیفه اصلی بخش حل و مشکلات رسیدگی به مسائل مطرح شده و حل و فصل شان است. اگر کسب و کار موردنظر دارای این بخش نباشد، باید خودمان دست به کار شویم. ارزیابی دلیل عم علاقه به سایر اعضای شرکت نخستین گام برای بهبود شرایط خواهد بود بنابراین باید پیش از هر اقدام دیگری این امر را مدنظر قرار دهیم.

  صحبت درباره مشکل

  وقتی یک مشکل در سازمان وجود دارد، باید در مورد آن صحبت کرد بسیاری از کارآفرینان در عمل در مورد مشکلات برندشان صحبت نمی کنند. همین امر موجب تبدیل مشکلات هرچند کوچک به بحران های بزرگ می شود. هرچه سریع تر نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام نماییم، آسیب کمتری به برند وارد خواهد شد.

  این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای تیم های کاری است. گاهی اوقات مشکلات اولیه به سادگی قابل حل و فصل نیست. همین امر موجب ناتوانی تیم های کاری برای بهبود به موقع وضعیت کاری است. اگر یک شرکت فضای دوستانه ای میان کارمندان و مدیران ایجاد نماید، امکان بیان مشکلات بسیار ساده تر از هر زمانی خواهد بود. تمام مسئله به دلیل فضای سنگین در شرکت ها و ترجیح کارمندان برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات شروع می شود.

  بیان ساده و صریح مشکلات در شرکت نوعی چالش آفرینی نیست. برخی از کارآفرینان اعتقاد قدیمی به حل مشکلات از سوی کارمندان دارند. این امر در صورت عدم مداخله مناسب از سوی کارآفرینان هرگز با واکنش مناسبی از سوی تیم کسب و کار مواجه نخواهد شد بنابراین باید نسبت به ایجاد فضای گفت وگو و مشارکت کارمندان در آن نیز اقدام نماییم. در غیر این صورت وضعیت حوزه کسب و کار به شدت پیچیده خواهد شد.

  کاهش تعامل اجتماعی با آنها

  من وقتی با کسی در محیط کسب و کار مشکل دارم، اقدام به حل و فصلش می کنم. این مسئله به طور کامل با بی علاقه گی برای همکاری با برخی از افراد متفاوت است. گاهی اوقات ما دیگران را نه به دلایل حرفه ای، بلکه به دلایلی دیگر دوست نداریم. این امر نباید موجب تاثیرگذاری بر روی کیفیت کاری مان شود بنابراین باید ساده ترین راهکارها برای کاهش تاثیرگذاری این وضعیت بر روی وضعیت کاری مان را مدنظر قرار دهیم. محدودسازی تعامل با افرادی که علاقه مند به همکاری با آنها نیستیم، یکی از بهترین راهکارها برای پرهیز از مشکلات بیشتر است.

  بسیاری از اوقات همکاری با افرادی که دوست شان نداریم، موجب بروز مشکلات زیادی می شود. این امر شامل ایجاد درگیری های ساده و غیرمنطقی در حوزه کسب و کار است. کاهش تعامل با افرادی که به آنها علاقه ای نداریم، بهترین گزینه برای فعالیت بهینه کاری خواهد بود. بسیاری از تیم های کاری در صورت مواجهه با چنین رفتارهایی واکنش جدی نشان نمی دهند بنابراین نیازی به توسعه روابط میان ما و فردی که بدان علاقه نداریم، در سطح خارج از محیط کار و نیازهای ضروری شرکت نیست.

  یافتن نکته های مثبت در مورد همکاران

  همکاری با تیم های کاری امر ساده ای نیست. اغلب اوقات افرادی با سلیقه یا نظر متفاوت با ما در تیم کاری وجود دارد. بهترین راهکار همیشه تلاش برای مخالفت با دیگران یا خروج از تیم کاری نیست. گاهی اوقات باید به دنبال همکاری با افراد موردنظر حتی در شرایط بسیار ناگوار باشیم. بدون تردید این امر موجب بهبود وضعیت کسب و کار نمی شود بنابراین باید به دنبال راهکارهای دیگری برای تعامل با همکارانی که دوست شان نداریم، در حد رفع نیازهای کسب و کار باشیم.

  یکی از نکات کاربردی برای بهبود وضعیت همکاری با دیگران مربوط به تلاش برای یافتن نکات مثبت در مورد آنهاست. بدون تردید هر فردی دارای برخی نکات مثبت در مورد فعالیت و حوزه تخصصی کسب و کارش است. این امر موجب بروز مشکلات بسیار زیادی در مورد فعالیت بهینه افراد می شود.

  پذرش تفاوت میان افراد مختلف و تلاش برای بهبود رابطه مان با آنها براساس این اصل دارای اهمیت بسیار زیادی است بنابراین نباید همیشه انتظارات بسیار زیادی از دیگران داشته باشیم. این نکته موجب ناتوانی برای همکاری با دیگران و تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها خواهد شد. اگر در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی دیگران به دنبال راهکارهایی برای بهبود رابطه مان با آنها باشیم، نتیجه بسیار بهتری به دست خواهیم آورد.

  تمرکز بر روی اهداف کاری

  همکاری با کسانی که از آنها متنفر هستیم، کار ساده ای نیست. این امر در مورد همکارانی که کمترین علاقه ای در ما ایجاد نمی کنند، به همان اندازه صحت دارد. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی همکاران مان باشیم. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای همکاری مناسب با دیگران است. بدون تردید در حوزه کسب و کار همه چیز مطابق با سلیقه ما نخواهد بود.

  بنابراین باید نسبت به ارائه واکنش مناسب به رفتارهای دیگران توجه داشته باشیم. شاید این امر در ابتدا بسیار سخت باشد، اما با مرور زمان امکان همکاری، نه امری بیشتر، با دیگران را خواهیم یافت. عرصه کسب و کار همیشه مطابق خواسته های ما مدیریت نمی شود بنابراین باید تلاش های مان برای بهبود وضعیت را متمرکز به کارهای امکان پذیر کنیم. تغییر ترکیب تیم کاری فقط در صورت حضور در پست های ارشد مدیریتی امکان پذیر است بنابراین باید نسبت به اهداف و تلاش های مان برنامه ریزی درستی داشته باشیم.

  گاهی اوقات کارمندان به دنبال مخالفت با افرادی که در تیم از آنها خوش شان نمی آید، در عمل تمام توجه شان را معطوف به آن می کنند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای کارآفرینان به همراه خواهد داشت بنابراین باید تمرکز بیشتری بر روی مسائل واقعا مهم در عرصه کسب و کار داشته باشیم. در غیر این صورت توانایی مان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هدف به شدت کاهش خواهد یافت.

  همکاری با افرادی که در تیم کاری از آنها خوش مان نمی آید، فقط محدود به اهداف کاری است. این امر باید مدنظر تمام کارمندان در کسب و کارهای مختلف قرار داشته باشد. اگر این نکته مهم را به طور قابل ملاحظه ای مدنظر قرار ندهیم، همیشه در تلاش برای دستیابی به اهداف کاری مان دچار انحراف و مقابله های بی نتیجه با اعضای تیم شرکت خواهیم شد. این امر گاهی اوقات حتی موجب اخراج کارمندان از شرکت نیز می شود.

  اهمیت اصل بزرگواری

  وقتی در یک تیم کاری با فردی مشکل داریم، باید در صورت امکان آن را حل و فصل نماییم. در غیر این صورت تلاش های کاری مان باید معطوف به پیشبرد اهداف شرکت باشد. بسیاری از کارآفرینان بزرگ و شرکای تجاری در ظاهر با هم رابطه خوبی دارند، اما از یکدیگر خوش شان نمی آید. این امر هرگز موجب شکست همکاری میان شرکت های بزرگ نمی شود. عرصه کسب و کار محلی برای گردآوری کارمندانی شبیه به خودمان نیست. برندهای موفق همیشه تیم های کاری متشکل از کارمندان متفاوت را مدنظر قرار می دهند. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت بازاریابی و توسعه کسب و کار است.

  وقتی در یک تیم کاری همه افراد نظری واحد دارند، یک جای کار مشکل خواهد داشت. شاید این امر در زمینه انتخاب استراتژی کسب و کار بسیار ساده باشد، اما در عمل اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و تعامل مناسب با مشتریان را سخت خواهد کرد. امروزه بسیاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف به دنبال استفاده از ایده های متفاوت هستند بنابراین باید اعضای تیم شرکت را از میان افراد گوناگون انتخاب کرد.

  اگر شما به عنوان یکی از اعضای تیم شرکت با مسئله ای مشکل دارید، باید آن را حل نمایید. گاهی اوقات امکان حل اختلافات با یکی از اعضای شرکت وجود ندارد بنابراین باید اصل بزرگواری را مدنظر قرار دهیم.

  اگر ما در تلاش برای تبدیل شدن به فردی بزرگوار هستیم، باید در عمل این کار را تمرین نماییم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی دیگران و تبدیل شدن به فردی بزرگوار نخواهیم داشت. بسیاری از مردم در طول روز ادعاهای بسیار زیادی در مورد ضرورت بزرگواری و بهبود وضعیت روابط اجتماعی مطرح می کنند. اگر این ادعاها در عرصه عمل مورد توجه واقع نشود، کمترین ارزشی نخواهد داشت.

  توجه به ریشه مشکلات

  بسیاری از مشکلات میان اعضای تیم کاری دارای ریشه های بسیار مهمی است. مدیران ارشد همیشه در تلاش برای ساماندهی وضعیت تیم های کاری با ایده های ساده و راهکارهای سریع هستند. این امر شاید در برخی از موارد همراه با موفقیت باشد، اما شرایط همیشه به این ترتیب نخواهد بود. گاهی اوقات باید مسئله پیش روی اعضای شرکت را به عنوان مشکلی مهم مدنظر قرار دهیم. این امر الزاما به معنای سختگیری در زمینه بررسی مشکلات کسب و کار نیست، بلکه رویکرد برند به سوی مسائل و مشکلات مختلف را نشان می دهد.

  وقتی کارمندان با جهت گیری مثبت تیم ارشد شرکت برای حل و فصل مشکلات مواجه می شوند، روحیه بسیار بهتری برای همکاری و بهبود شرایط کسب و کار نشان می دهند. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیریت بهینه کسب و کار خواهد بود.

  بیشتر بخوانید:

  مدیریت کسب و کار با شیوه نوین

  ارائه صنایع خدماتی در دوران کرونا

  ابزار کسب و کارهای اینترنتی در دوران کرونا

  3 مورد از انتظارات مهم سرمایه گذارها از کارآفرینان

   

  اگر تیم مدیریت شرکت نسبت به بهبود مشکلات میان اعضای شرکت در تیم های مختلف واکنش نشان ندهند، باز هم امکان پرداختن به ریشه مشکلات وجود دارد. اعضای شرکت برای فعالیت بهتر در زمینه کسب و کار باید خودشان نسبت به رفع مشکلات اقدام نمایند.

  در غیر این صورت هیچ پیشرفتی در زمینه بهبود مسائل کاری ایجاد نخواهد شد. این امر باید همیشه مدنظر کارمندان قرار داشته باشد بنابراین حتی در صورت عدم علاقه به یکدیگر نیز باید برای رفع مشکلات و فعالیت کاری بهتر اقدام کنیم. این امر همیشه با پرداختن به ریشه مشکلات حل و فصل خواهد شد بنابراین نیازی برای ساده‎انگاری یا تلاش برای استفاده از راهکارهای گوناگون نخواهد بود.

  ایجاد فضایی دوستانه

  وقتی فضا سرد و بی روح در محیط کسب و کار جاری باشد، امکان رفع مشکلات وجود ندارد. بسیاری از کارمندان به دلیل عدم آشنایی کافی با هم یا وجود فضای بیش از اندازه رسمی توانایی تعامل با هم را ندارند. بهترین راهکار در این میان تلاش برای بهبود شرایط تیم کاری است. تعامل نزدیک با هم و تلاش برای آشنایی هرچه بهتر موجب بهبود سطح روابط می شود. شاید این امر در نگاه نخست در تعامل با افرادی که در ابتدا از آنها خوش مان نمی آید، دشوار باشد. بی‎تردید واقعیت ماجرا نیز برهمین اساس است بنابراین کارآفرینان و کارمندان نباید این امر را بسیار ساده تلقی کنند.

  هرچه فضای صمیمانه و دوستانه تری در محیط کاری جاری باشد، امکان تعامل بهتر با همکاران فراهم خواهد شد. این امر موجب ظهور دوستی های پایداری نیز می شود. اغلب افراد در ابتدای دوستی شاید از همدیگر تنفر هم داشته باشند، اما به مرور زمان علاق‎ های مشترک پیدا خواهند کرد. این امر در مورد همکاران در محیط کاری بیش از هر موقعیت دیگری مصداق دارد بنابراین اختلاف نظرهای ابتدایی نباید موجب برهم خوردن روابط میان همکاران شود.

   

  فهم علاقه مندی های یکدیگر

  وقتی افراد دارای نقاط اشتراک و دیدگاه های نزدیک به هم باشند، رابطه مناسب بین شان تقویت خواهد شد. بسیاری از گروه های کاری دارای توانایی نزدیک ساختن اعضا به هم را ندارند. درست به همین خاطر مشکلات میان کارمندان به شدت افزایش پیدا می کند. بهترین راهکار در این میان تلاش برای ایجاد انگیزه نزدیک در میان کارمندان است. فهم علاقه یکدیگر در تیم های کاری نکته مهمی برای بهبود روابط محسوب می شود.

  شاید اگر فردی که نسبت به آن بدبین یا بی علاقه هستیم، در صورت داشتن نگاه مشترک جذاب تر به نظر برسد. مهمترین مسئله در این میان توجه به نیازهای کسب و کار است. بدون تردید امکان ادامه روند اختلاف و درگیری با اعضای شرکت موجب لطمه به وجهه حرفه ای کارمندان می شود بنابراین باید در کمترین زمان ممکن این مشکلات را حل و فصل کرد. تلاش برای کسب شناخت بهتر از اعضای تیم کاری بهترین راهکار برای پرهیز از ادامه اختلافات خواهد بود.

  مطلب قبلیواکسیناسیون از هفته جاری آغاز خواهد شد
  مطلب بعدیتلاش برای تامین مواد اولیه از سوی اتحادیه چاخانه داران تهران

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

  4 × 2 =

  این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.